Aardwarmte, een onmisbare bron van energie

Geothermie Nederland zet zich als brancheorganisatie in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Update: Er is veel aan gelegen dat geothermie goed van de grond komt. Lees meer over de Ledenbijeenkomst ‘Versnellen & reguleren van aardwarmte’.

Hier werken wij aan

Beschikbaarheid van aardwarmte
1

Beschikbaarheid van aardwarmte

Er staan tientallen geothermieprojecten in de startblokken. De potentie is enorm. We werken aan diverse randvoorwaarden zodat deze projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Minder CO2-uitstoot
2

Minder CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van geothermie is nu ongeveer 90% lager dan bij cv-ketels die gebruik maken van aardgas. En de CO2-uitstoot kan nog verder omlaag.
tmp4
3

Veilig en verantwoord winnen

Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte staat centraal bij alle bedrijven in de sector. Door diverse activiteiten wordt het risico voor mens en milieu zo klein mogelijk gemaakt.
Koekoekspolder-kennis delen
4

Kennis delen over aardwarmte

Geothermie is in Nederland een relatief nieuwe energiebron. Informatie over alle aspecten van aardwarmte stellen we beschikbaar. En binnen de sector wisselen we veel kennis uit.

Geothermie

Een onmisbare schakel in de energietransitie

Ongeveer een kwart van de Nederlandse warmtevraag zal ingevuld kunnen worden door geothermie, ofwel aardwarmte. In de glastuinbouw kan geothermie zelfs voorzien in meer dan de helft van de vraag naar duurzame warmte. Geothermie is in Nederland een relatief jonge sector, die sterk groeit. Steeds meer spelers sluiten zich aan.

Geothermie ofwel aardwarmte

Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je huizen, andere gebouwen en kassen kunt verwarmen. Heet water wordt van grote diepte opgepompt, uitgekoeld en teruggepompt. Via een pijp gaat water omhoog en datzelfde water gaat via een tweede pijp weer omlaag. De pijpen worden samen een ‘doublet’ genoemd. Een bewezen techniek om duurzaam te verwarmen. Lees meer bij Wat is geothermie?

Nieuws

glastuinbouw-tomaten
Financiën
27.07.2022

Uitbreiding geothermie mogelijk voor glastuingebied in Bleiswijk

De uitbreiding van het warmtenet naar glastuinbouwgebied Wilgenlei in Bleiswijk is één van de 12 collectieve warmteprojecten van NieuweWarmteNu! die...
Bodem
Algemeen
20.07.2022

‘Hoe gaan we om met onze steeds drukker wordende bodem?’

Ruud Cino, MT-lid bij het ministerie van EZK en waarnemend directeur transitie diepe ondergrond gaf een lezing tijdens het Nationaal...
Geothermie-delft
Aardwarmtewinning
19.07.2022

‘Eerste Delftse huizen in 2023 al verwarmd met aardwarmte’

'Eerste Delftse huizen in 2023 al verwarmd met aardwarmte uit geothermieput bij TU Campus'. Zo kopt het AD gisteren. Omwonenden...

Leden

Leden vinden elkaar binnen onze branchevereniging

Ineke Heurter - ASN Bank

ASN Bank

"Het lidmaatschap helpt ons een beter beeld te krijgen van geothermie als duurzame energiebron. Daarnaast willen wij met financiering graag actief bijdragen aan de ontwikkeling van aardwarmte."
Robert-ECW

ECW Energy

"Geothermie is een relatief jonge en kleine sector. Via Geothermie Nederland leren we van elkaar en trekken we als bedrijf samen op met de overheden en kennisinstellingen om de sector volwassener te maken. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder! "
ArjenRijsdijk

Gemeente Delft

"De tijd verstrijkt en de klimaatdoelen lijken steeds moelijker te behalen. Laten we met zijn allen alles op alles zetten om de uitrol van geothermie voor de verwarming van de bestaande bebouwde omgeving zo veel mogelijk te versnellen."
Martin Kramer - Osprey3-klein

Osprey3

"Aardwarmte heeft veel potentieel in zich voor de ingezette energietransitie en door dit vooruitzicht gaat het niet alleen om de warmtebron maar mogelijk ook voor het terugwinnen van mineralen. We zijn erg geïnteresseerd om hier meer over te weten te komen en te leren van ervaringen van andere leden."

Agenda

30aug

Webinar: Aardwarmte en het Publieke Debat

Programma Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert samen met het Servicepunt Duurzame Energie op 30 augustus van 14 tot 15 uur een webinar over ‘Aardwarmte en burgerbetrokkenheid’.
30 augustus 2022
Online
Servicepunt Duurzame Energie en Programma Versnelling Aardwarmte MRA
12sep

Week van de Aardwarmte 2022

Ook in 2022 vindt de Week van de Aardwarmte 2022 plaats. Een initiatief van EBN in samenwerking met partners. Aan de hand van verschillende thema’s wordt van 12-16 september inzicht gegeven in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie.
12 t/m 17 september 2022
Diverse locaties en online
EBN en partners, waaronder Geothermie Nederland