Basistraining Strategisch Omgevingsmanagement Geothermieprojecten

1dec
Datum: 1 & 2 december 2022 en 12 januari 2023 (3-daagse training)
Locatie: Den Haag
Organisator: Geothermie Nederland

Wil jij aan je vaardigheden werken om een effectieve bijdrage te leveren aan de omgevingsvraagstukken van jouw geothermieproject? Schrijf je dan snel (uiterlijk voor 21 oktober) in! NB De training is inmiddels vol. Je kunt je nog wel inschrijven voor de reservelijst. Bij voldoende animo zal de training in 2023 worden herhaald.

Speciaal voor leden van Geothermie Nederland:
Basistraining Strategisch Omgevingsmanagement Geothermieprojecten

In samenwerking met bureau WesselinkVanZijst biedt Geothermie Nederland een 3-daagse basistraining Strategisch Omgevings Management (SOM) aan voor leden. De training is op maat gemaakt en sluit aan bij de specifieke omgevingsvraagstukken van een geothermieproject.

Met de training wil de vereniging het bewustzijn over het belang van omgevingsmanagement en omgevingsbetrokkenheid onder de leden vergroten. Het succes van geothermieprojecten is immers voor een belangrijk deel afhankelijk van het draagvlak, de acceptatie en het vertrouwen bij burgers, omwonenden, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en provincies. Duurzaam vertrouwen en een goede samenwerking met stakeholders zijn cruciaal om problemen te voorkomen, projecten binnen planning en budget te realiseren en een goede reputatie op te bouwen. Het vraagt van organisaties en medewerkers dat zij omgevingsgericht leren werken. Dat is in het belang van álle leden van Geothermie Nederland.

Doelgroep

De basistraining is ontwikkeld voor (beginnend) projectleiders, communicatieadviseurs en andere professionals die betrokken zijn bij geothermieprojecten met veel stakeholders.

Inhoud en opzet van de training

Tijdens de training krijgen deelnemers handvatten voor het maken van een goede omgevingsanalyse en leren werken aan flexibele oplossingen waarbij alle belanghebbenden meerwaarde kunnen realiseren en waarbij participatie bijdraagt een het bereiken van de doelen. De training is zowel gericht op kennisvergroting als op de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en interventiestrategieën waarmee de deelnemers hun eigen omgevingssensitiviteit en stakeholdermanagement in de praktijk verder kunnen ontwikkelen.

De training is interactief en praktisch en er is veel ruimte voor vragen en het onderling delen van ervaringen. Deelnemers werken aan een casus uit hun eigen geothermie werkpraktijk. Er wordt aangesloten bij de Gedragscode en Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten. Een beperkte hoeveelheid huiswerk maakt onderdeel uit van de training. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving waarin deelnemers toegang hebben tot alle materialen en de opdrachten.

Trainingsdata

De training beslaat in totaal drie dagen:

  • Eerste trainingsdag: donderdag 1 december, van 8.45-17.00 uur
  • Tweede trainingsdag: vrijdag 2 december van 8.45-17.00 uur
  • Derde trainingsdag: donderdag 12 januari van 8.45-17.00 uur

De locatie van de training is Den Haag. Mochten de dan geldende maatregelen een trainingsdag op locatie niet mogelijk maken, dan vindt op de af te spreken data de training online plaats volgens een interactief online programma.

Kosten en voorwaarden

Geothermie Nederland kan de basistraining ter waarde van €2250 per deelnemer tegen een sterk gereduceerd tarief aanbieden aan de leden. De kosten voor de deelnemer bedragen daarmee €495,-. Dit bedrag is exclusief btw, reiskosten en eventuele verblijfskosten, en inclusief literatuur, online leeromgeving en drie keer lunch op locatie.

Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 21 oktober 2022NB De training is inmiddels vol. Je kunt je nog wel inschrijven voor de reservelijst. Bij voldoende animo zal de training in 2023 worden herhaald.

Wil je eerst met ons bespreken of deze training bij je past? Neem dan contact op.

Inschrijfformulier reservelijs

 
 
Korte motivatie:

Deel dit

De nieuwste evenementen

7okt

World Geothermal Congress 2023

Het World Geothermal Congress (WGC) 2023 vindt in oktober 2023 plaats in Beijing China.
7 - 13 oktober 2023
Beijing China
IGA
10okt

Geothermiedag: Van versnippering naar versnelling!

Op dinsdag 10 oktober a.s. is speciaal voor iedereen in de publieke sector de ‘Geothermiedag: Van versnippering naar versnelling!’. De dag geeft inzicht in de wetgeving, technische aspecten en business cases rondom geothermie.
10 oktober 2023
Anatomiegebouw in Utrecht
Stichting Warmtenetwerk en EBN