In de komende jaren bouwt de Gemeente Smallingerland het gebruik van aardgas stapsgewijs af. Het gebruik van aardwarmte is hierbij een van de mogelijkheden en deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Aardwarmte Drachten is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD), Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie (Shell). Deze drie partijen zijn inmiddels een verdiepende studie gestart naar de aardwarmtepotentie aan de zuidkant van Drachten, op basis van beschikbare 3D seismiek. Daarnaast is gestart met een inventarisatie van de warmtevraag, hiervoor worden oriënterende gesprekken aangegaan met potentiële afnemers.

Wanneer blijkt dat de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte en de warmtevraag voldoende is, zal in 2024 het vergunningentraject worden gestart. In 2026 zullen dan de boring van de aardwarmtebron en de aanleg van het warmtenet plaatsvinden. De eerste warmtelevering staat voorlopig gepland eind 2026. De verwachting is dat in 2027 dan de eerste woonwijken worden aangesloten.

 

Locatiegegevens

Aardwarmte Drachten

Status
in ontwikkeling
In werking sinds
niet van toepassing
Categorie
gebouwde omgeving
Bijzonderheden
Aardwarmte Drachten is een samenwerkingsverband van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD), Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell Geothermie (Shell)

Deel dit