Creation: Free Design

Consultatiereactie van Geothermie Nederland op SDE++-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ 2023. Hiertoe is de ‘Wijzigingsnotitie SDE++ 2023’ door PBL opgesteld, als eerste aanzet om tot dit advies te komen. Namens de sector heeft Geothermie Nederland vandaag haar reactie gegeven aan PBL op deze notitie. Ook hebben we aan PBL een reactie gegeven op het eerder verschenen 'Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2022'.


In deze marktconsultatie pleiten we voor meerdere zaken, soms toegespitst op specifieke categorieën in de subsidieregeling. Voor de gehele geothermiesector hebben wij deze consultatieronde bij het PBL gepleit voor hogere basisbedragen. De SDE++ basisbedragen voor 2022 ten opzichte van 2021 bleken lager te zijn uitgevallen. Gezien de huidige marktomstandigheden (inflatie, hogere grondstofprijzen & energiekosten) wordt de ontwikkeling van geothermie alleen maar duurder en niet goedkoper zoals het PBL voor heeft gespiegeld in hun rapport. Dit is voor ons onacceptabel omdat de kans bestaat dat hierdoor geen geothermieprojecten van de grond komen komend jaar.
 
Met onze leden in de werkgroep SDE is gewerkt aan deze consultatiereactie. Rond eind mei vindt er een consultatiegesprek plaats over onze reactie met PBL.