Creation: Free Design

Soft stimulation technieken in Trias-zandsteen

De doelstellingen van dit project zijn:

  • Vergroten van het begrip van de invloed van breuk-gerelateerde reservoirstromingen en / of neerslag op de injectiviteit en productiviteit in Trias zandsteenformaties.
  • Opstellen van een eerste schatting van de potentie van soft stimulation (door middel van zuur en hydraulische behandelingstechnieken) voor de verbetering  van putprestaties in het Trias-zandsteen.
  • Ontwikkelen van een standaard-aanpak van dergelijke technieken in geothermische putten.

Een en ander kan mede een impuls geven aan het begrijpen van mogelijke permeabiliteitsveranderingen in Trias-formaties en vermindert  daarmee de onzekerheid in de ontwikkeling van (ultra) diepe geothermie.

Resultaten

Het rapport is vooral bedoeld voor geologen en productietechnologen. De Trias is een complexe, heterogene formatie. De uitgevoerde testen bevestigen de TNO-onderzoeken dat de ‘near wellbore’ permeabiliteit te verbeteren is door een zorgvuldige chemische behandeling. De mate van verbetering is sterk afhankelijk van de ruimtelijke verdeling en samenstelling van (met name) de carbonaten. In de Volpriehausen is daardoor weinig verbetering bereikt (weliswaar 45%, maar nog steeds in het μD-bereik) . Bij breuken, met meer dan 20wt% carbonaten, is een verbetering van 5.4 keer (to.v. de oorspronkelijke conductiviteit) bereikt. Het rapport bevat verder, naast de nodige voorbehouden en aannames, een model voor de berekening van de benodigde zuurhoeveelheid en een stappenplan.

Rapportage bestaat uit 2 rapporten. Tevens zijn de powerpoint presentaties toegevoegd van de kennisbijeenkomst 27 oktober 2016

Downloads

Andrea Vondrak

TU_Softsimulation technics

TU_Softsimulation technics II

TUD_Geothermal