Creation: Free Design

Overzicht van stimulatietechnieken geothermische putten

In opdracht van de Kennisagenda Aardwarmte heeft IF Technology een uitgebreid kennisdocument geschreven over het stimuleren van diepe geothermieputten.

Resultaten

Centraal staan technieken die gebruikt kunnen worden in typisch Nederlandse reservoirs met sedimentaire afzettingen (zand- en kalkafzettingen). De basis van het rapport bestaat uit de beschrijving van de meest gebruikte technieken en richtlijnen uit de olie- en gasindustrie: zuurbehandeling en hydraulic fracturing.

Het kennisdocument maakt het mogelijk om af te wegen of en op welke wijze putprestaties te verbeteren zijn, om een voorontwerp op te stellen voor de geselecteerde stimulatietechniek en om de bijbehorende aanbiedingen en werkplannen op hoofdlijnen te beoordelen. De Kennisagenda hoopt met dit kennisdocument operators, adviesbureaus en aannemers in de Nederlandse geothermische industrie een inhoudelijke technische stap verder te brengen in hun afwegingen en werkwijzen om putprestaties te verbeteren.

De uitvoerder is IF Technology en het project is afgerond op 31 december 2016.


Downloads

65163-IF-20161031 – Well Stimulation Techniques for Geothermal Projects in Sedimentary Basins - Final V1.2-A5 papersize
IF Well Stimulation Techniques for Geothermal Projects in Sedimentary Basins