Creation: Free Design

Verstoppingen in geothermische productieputten

In de huidige praktijk blijkt dat goed producerend geothermiedoubletten na enige tijd geconfronteerd kunnen worden met productiestops als gevolg van ondergrondse problemen. Het is vaak technisch complex om de exacte oorzaak van een productiestop te bepalen. Toch is dit uiteraard van groot belang omdat deze kennis nuttig is in het putontwerp van nieuwe geothermieputten en bij de bedrijfsvoering en verdere optimalisatie van de nieuwe en bestaande putten. Daarnaast is het van groot belang dat wordt onderzocht wat een kansrijk plan van aanpak is om de productie van reeds verstopte putten op te starten. Ook in de toekomst, ondanks onderzoeken, kunnen zich immers dergelijke stops voordoen.  

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig:

  • Een analyse geven van de oorzaak of oorzaken voor productiestop zoals bij GWW
  • Het ontwikkelen van een logisch stappenplan voor het verhelpen van dergelijke storingen, inclusief onderbouwing/analyse van de daarbij relevante hypothesen, dat specialisten (h)erkennen en onderschrijven
  • Het aangeven van de manieren om dergelijke stops in de toekomst te voorkomen.

 

Resultaten

De productiebron van het geothermiedoublet van Green Well Westland (GWW) heeft eind 2014 een blokkade ondervonden. Half 2015 is deze blokkade teniet gedaan door het boren van een side-track langs het geblokkeerde gedeelte. Deze oplossing is vooraf als meest kansrijk beoordeeld. Door middel van een vis-actie (fishing) is eerst getracht de onderste sectie (inclusief blokkade) naar boven te halen om de oorzaak onomstotelijk vast te kunnen stellen. Deze actie is helaas mislukt, zodat de keuze voor een side-track de meest logische was.

De oorzaak van de blokkade is op basis van diverse bewijsmaterialen met grote waarschijnlijkheid vastgesteld op indringing van kleideeltjes ter hoogte van de casingsectie met de kleinste diameter (de onderste sectie). Dit tengevolge van schade aan een of meerdere koppelingen tussen de casingpijpen. Deze kleideeltjes hebben zich opgehoopt ter hoogte van de overgang naar een grotere diameter pijp (afname stroomsnelheid) en zijn uiteindelijk als grote stukken teruggevallen in de onderste sectie.

Ter voorkoming van toekomstige blokkades bij bestaande en nieuwe putten wordt geadviseerd om de inhoud van de vloeistof te monitoren om erosie, corrosie en eventuele toename van vaste delen tijdig te kunnen vaststellen. Bij nieuwe putten dienen flush-koppelingen te worden toegepast met gladdere binnenzijde om de kans op erosie te minimaliseren.

Daarnaast verdient het aanbeveling om een stroomsnelheid aan te houden welke aansluit bij het ontwerp van het doublet. Hierbij kan het vervolg onderzoek TC Forensic Enginering, uitgevoerd door TNO, als hulpmiddel dienen.

De uitvoerder is Green Well Westland en het rapport is gedateerd op 31 juli 2015.


Downloads

E15014 Eindrapport Verstoppingen in geothermisch productieputten
E15014 appx 1.1 BerkelSS option Panterra
E15014 appx 1.2 Notitie HON-GT-01ST1 kleimonster final
E15014 appx 1.3 Report oorzaak HON-GT-01-S1 v1.4
E15014 appx 2.1 second opinion HON-GT-01-S1 v01 rev01
E15014 appx 2.2 HON-GT-01-S2 detailed design v1.4
E15014 appx 2.3 GWW HON-GT-01-S2 Survey report
E15014 appx 3.1 GW-WP-20150423 work over
E15014 appx 3.2 GW-HSE-20150423 work over
E15014 appx 3.3 GWW HON-GT-01-S2 Daily Reports
E15014 appx 3.4 GWW HON-GT-01-S2 Daily mud reports
E15014 appx 3.5 MH-verslag-wanddiktemetingen-aanvulling-150323
E15014 appx 3.6 Unit height references 20150611
E15014 appx 3.7 GWW HON-GT-01-S2 5 inch liner hanger
E15014 appx 4.1 GWW HON-GT-01-S2 EOWR v1.0
E15014 appx 4.2 009600-150723-KR-geluid-boring-C1
E15014 appx 4.4 HON-GT-01-S2 Gamma log
E15014 appx 4.5 GWW HON-GT-01-S2 BHA sheets
E15014 appx 4.6 GWW HON-GT-01-S2 5in liner tally
E15014 appx 4.7 GWW HON-GT-01-S2 Drilling parameters
E15014 appx 5.1 20150709 evaluatie WEP
E15014 appx 5.2 WFT - FRE 15-063 - WEP Fishing Whipstock - Spear LIH
E15014 appx 5.3 20150722 Well integrity GWW - HON-GT-01S2