Creation: Free Design

Nieuws

Drukbezochte themamiddag over financiering en innovatie

Op vrijdag 29 november organiseerden PwC en het Platform Geothermie in een themabijeenkomst over innovatie en financiering bij geothermie. Het was een druk bezochte middag met een gevarieerd programma.

PwC nam de bezoekers mee in haar visie op innovatie, schaalvergroting en financiering en riep vooral op de lokale uitdagingen voor de lokale overheden te erkennen. Een student van de TU-Delft verdedigde zijn stelling uit zijn afstudeerstage (en bevestigd door de TU) dat seizoensopslag van warmte één van de manieren is om de bedrijfstijd van een (aardwarmte-)bron én om de duurzaamheid van een warmtenet te verbeteren. De Canadese firma Eavor presenteerde hun innovatieve concept van ‘closed loop’ geothermie gebaseerd op convectie en gaf aan nog op zoek te zijn naar een Nederlands project.

Lees meer...