Creation: Free Design

Wat is geothermie?

old faithfull

Via deze infographic krijgt u een compleet (grafisch) overzicht van de productie, het gebruik en andere ins en outs van geothermie.

Wilt u meer en uitgebreidere informatie, dan kunt u ook terecht op hoewerktaardwarmte.nl.

Geothermie of aardwarmte ontstaat door de warmte-uitstraling uit het binnenste van de aarde. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Geysers zoals we die kennen uit Yellowstone Park zijn daar een voorbeeld van. Er bestaan diverse vormen van aardwarmte, afhankelijk van de diepte en ingezette technieken. Geothermie is aardwarmte die dieper dan 500 meter gewonnen wordt; bodemenergie is aardwarmte die minder dan 500 meter diep gewonnen wordt.

Om geothermie op te halen uit de bodem, wordt het daar aanwezige warme zoute water opgepompt en de warmte eruit gehaald. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt (injecteren) en warmt weer op door de constante hitte uit de aardkern . Een geothermie-installatie bestaat daarom uit minimaal twee putten: tenminste één voor de aanvoer en tenminste één voor de afvoer van water.

 

Geothermie of aardwarmte ontstaat door de warmte-uitstraling uit het binnenste van de aarde. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Er bestaan diverse vormen van aardwarmte, afhankelijk van de diepte en ingezette technieken. Geothermie is aardwarmte die dieper dan 500 meter gewonnen wordt; bodemenergie is aardwarmte die minder dan 500 meter diep gewonnen wordt.

Om geothermie op te halen uit de bodem, wordt het daar aanwezige warme zoute water opgepompt en de warmte eruit gehaald. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt (injecteren) en warmt weer op door de constante hitte uit de aardkern . Een geothermie-installatie bestaat daarom uit minimaal twee putten: tenminste één voor de aanvoer en tenminste één voor de afvoer van water.. In Nederland is de temperatuur net onder het maaiveld circa 10 °C en de stijging is ongeveer 31°C/km diepte. De 'warmtestroming' die daardoor ontstaat is circa 100 PJ (PetaJoule) per jaar, het equivalent van het jaarlijkse warmte- en tapwatergebruik van 4.000.000 energiezuinige woningen. Dat is natuurlijk niet overal 'winbaar'. 

Warmtestroom
In Nederland is de uitstraling - het door de aarde per vierkante meter aan de ruimte afgegeven vermogen - ongeveer 0,063 Watt/m². Deze warmtestroomdichtheid is minder dan bijvoorbeeld de inval van zonne-energie, maar wel continu en zonder seizoensmatige fluctuaties. Voor heel Nederland gaat het om circa 100 PJ (PetaJoule) per jaar, het equivalent van het jaarlijkse warmte- en tapwatergebruik van 4.000.000 energiezuinige woningen.

Dit is veel, maar nog veel belangrijker en omvangrijker is de voorraad opgeslagen warmte die aan te boren is. Door winning van deze warmte vindt weliswaar enige afkoeling plaats van de lokale diepe ondergrond, maar deze afkoeling is relatief klein ten opzichte van de aanwezige energievoorraad en wordt door natuurlijke regeneratie op (lange) termijn weer aangevuld.