Creation: Free Design

Principe van de bron

De warmte komt naar boven door het aanboren van een geothermisch reservoir op een diepte van enkele kilometers. Voor de nabije toekomst zijn de watervoerende lagen (aquifers, over het algemeen zandsteenpakketten) het meest interessant. Deze watervoerende lagen zijn in vele delen van Nederland aanwezig. Zie bijvoorbeeld ook www.thermogis.nl

De warmte komt naar boven door het aanboren van een geothermisch reservoir op een diepte van enkele kilometers. Voor de nabije toekomst zijn de watervoerende lagen (aquifers, over het algemeen zandsteenpakketten) het meest interessant. Deze watervoerende lagen zijn in vele delen van Nederland aanwezig. Zie bijvoorbeeld ook www.thermogis.nl voor een eerste analyse.

 De boringen zijn vergelijkbaar met boringen voor conventionele energiewinning.

Via één of meer productieputten komt het warme water naar de oppervlakte. In een warmtewisselaar geeft dit warme water zijn energie af aan een warmtenet, dat woningen, kassen of industrie van warmte voorziet. Via pompen en één of meer injectieputten stroomt het afgekoelde water in het reservoir terug. Het water is te zout om te lozen en het terugpompen zorgt ervoor dat de druk in het reservoir behouden blijft (geen bodemdaling). Klik hier voor een filmpje met uitleg. 

Een productieput en injectieput samen heet een (putten)doublet.

Aardwarmte is vanaf circa 1,5 km te gebruiken voor directe verwarming (zonder warmtepompen) van woningen en kassen en vanaf vijf kilometer diepte ook voor de industrie en (met een redelijk rendement) voor de productie van elektriciteit. Het maken van elektriciteit uit geothermie vindt momenteel elders in de wereld (in meer vulcanische gebieden, Ijsland, Italië, VS, Indonesië, Nieuw Zeeland) al plaats. In Nederland en omgeving is dat nog niet het geval. Alleen in Soultz-sous-fôret (Elzas) is een elektricteitscentrale op geothermie.