Creation: Free Design

Glastuinbouw

De glastuinbouw is momenteel de belangrijkste afzetmarkt voor geothermie. Circa 90% van de aanvragen heeft deels of geheel betrekking op kassen. Dit grote aandeel is het gevolg van de forse armtevraag (en sterk geconcentreerd op een relatief klein oppervlak) en het ondernemerschap in deze sector.

De glastuinbouw is momenteel de belangrijkste afzetmarkt voor geothermie. Circa 90% van de aanvragen heeft deels of geheel betrekking op kassen. Dit grote aandeel is het gevolg van de forse armtevraag (en sterk geconcentreerd op een relatief klein oppervlak) en het ondernemerschap in deze sector. De sterke concentratie van de warmtevraag heeft tot gevolg dat de investeringen voor de distributie van de warmte relatief laag zijn in vergelijking met stadsverwarming. 

Deze aspecten compenseren, dat de gastarieven voor de glastuinbouw een stuk lager liggen (grootverbruikertarieven) dan bij woningen en ook het punt dat afschrijvingstermijnen in de tuinbouw korter zijn dan bij stadsverwarming en elektriciteitsproductie.

Warmteprijzen glastuinbouw
Warmteprijzen zullen sterk variëren. Qua orde van grootte wordt meestal uitgegaan van een warmteprijs - af bron – tot 12 euro per GigaJoule. Ter vergelijk: voor aardgas inkoop voor grootverbruikers zonder energiebelasting wordt voor de langere termijn meestal uitgegaan van 20 tot 22 cent per m3 (5,5 tot 6,5 euro/GigaJoule).

Maar de dagprijzen op de spotmarkt hebben incidenteel lager gelegen. De eenvoudige vergelijking met een gasgestookte ketel gaat echter lang niet altijd op. Bij warmtevraag van vergelijkbare omvang (3 tot 20 MWth en > 3.500 uren per jaar bedrijfstijd) is de referentie vaak een warmte-kracht installatie. De warmteprijzen zijn dan een afgeleide van de veel sterker fluctuerende elektriciteitsprijzen (maar normaal gesproken wel lager dan de warmteprijzen bij een gasketel). Met de huidige elektriciteitsprijzen en de vooruitzichten dat deze niet snel/veel zullen stijgen is een warmte-kracht installatie niet rendabel. De inzet daarvan wordt overigens ook deels gedreven door de behoefte aan CO2 van de gewassen. In sommige gevallen is dus bij de introductie van geothermie tevens een andere wijze van CO2-voorziening nodig.