Creation: Free Design

Soorten geothermie

Geothermie is gedefinieerd als de energie die in de bodem als warmte zit opgeslagen. De definitie impliceert dat alle energie, die in de vorm van warmte aan de bodem onttrokken wordt als aardwarmte of geothermie is aan te duiden, ongeacht de temperatuur en/of de herkomst (natuurlijke herkomst of door mensen in de bodem opgeslagen, zoals bij Warmte/Koude Opslag (WKO)).

Deze website (en het Platform) gaat alleen over diepe geothermie. Daarmee worden in Nederland - conform de Mijnbouwwet en de daaronder vallende regelgeving - dieptes aangeduid van meer dan 500 meter. In de praktijk zal het bijna altijd gaan om dieptes vanaf 1.500 meter, omdat vanaf die diepte de warmte veelal direct bruikbaar is zonder tussenkomst van warmtepompen. Internationaal worden deze toepassingen aangeduid als ‘Direct Use’. Overigens lopen er diverse onderzoeken naar winning op circa 1.000 meter en hoge temperatuur opslag (HTO of -ondieper- MTO).

Voor meer informatie over bodemenergiesystemen kunt u onder andere terecht bij bodemenergienl.nl.

Van 'ondiep' naar 'diep' worden onderscheiden:

  • Bodemwarmtepompen (meestal individuele woningen/gebouwen)
  • WKO systemen (grotere kantoren en groepen van woningen)
  • MTO (Midden Temperatuur Opslag)
  • HTO (Hoge Temperatuur Opslag)
  • Diepe geothermie / Direct Use (collectieve toepassingen zonder warmtepomp zoals woonwijken en kassen)
  • Ultra diepe geothermie en EGS (elektriciteit, industrie en cascadegebruik)

 (EGS, Enhanced Geothermal Systems, eerder ook wel bekend als  'Hot Dry Rock').