Creation: Free Design

Nieuws uit de werkgroepen

Nieuws uit de werkgroepen december 2020

 • De werkgroepen stonden in het teken van de laatste uitwisselingen rondom het TNO rapport over de duurzaamheid van geothermie en geothermie in het warmtenet
 • De werkgroep PA bereidt de behandeling van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer voor.
 • Onder de naam van Geothermie Nederland gaan de werkgroepen gebouwde omgeving en Public Affairs door. Nieuwe leden zijn uitgenodigd om zich aan te melden. Neem voor meer informatie contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nieuws uit de werkgroepen november 2020

 • De werkgroepen hebben gewerkt aan een reactie op de gewijzigde Mijnbouwwet.
 • De werkgroep Gebouwde omgeving heeft de laatste input gegeven voor een white paper van TNO over de duurzaamheid van geothermie. Ook de tijdelijke werkgroep Duurzaamheid berekenen heeft bijgedragen aan de white paper. We danken alle werkgroepleden hartelijk voor hun bijdrage. In een webinar op 17 december a.s. zullen we de white paper toelichten.
 • De werkgroep Gebouwde omgeving bespreekt de gevolgen van de SDE++ najaarsronde en de positie voor geothermie.

Nieuws uit de werkgroepen oktober 2020

 • De werkgroepen werken hard aan een reactie op het wetsvoorstel Mijnbouwwet.
 • De werkgroep PAPR is in afwachting van de beantwoording op de schriftelijke Kamervragen over de Mijnbouwwet.
 • De werkgroep Gebouwde omgeving levert de laatste input voor de white paper van TNO over de duurzaamheid van geothermie.

Nieuws uit de werkgroepen september 2020

 • Na de ingediende consultatiereactie voor de Warmtewet 2.0 starten de werkgroepen Gebouwde omgeving en PAPR met het volgende wetstraject: de Mijnbouwwet. In de werkgroepen bereiden we een reactie voor namens de sector, waarbij we extra aandacht vragen voor de thema’s coördinatie van de vergunningsprocedures, duidelijkheid over het Mijnbouwbesluit en omgevingsmanagement. Hierin trekken we samen op met DAGO.
 • Integraal aan het proces rond de gewijzigde Mijnbouwwet worden de deelnemers van Stichting Platform Geothermie in de werkgroep gemeenten/provincies nauw betrokken bij de totstandkoming van een reactie.
 • Om de duurzaamheid en CO2 uitstoot van geothermie beter te kunnen formuleren werkt TNO op initiatief van de werkgroep Gebouwde omgeving aan een white paper. De conceptversie is bijna klaar, waarna we als werkgroep aan de slag gaan met het verspreiden van de uitkomsten van het onderzoek en eventuele vervolgacties.
 • De werkgroep Gebouwde omgeving treft voorbereidingen voor het organiseren van een bijeenkomst over test- en grondwater.
 • De werkgroep PAPR wordt betrokken bij het traject om te komen tot een leidraad putontwerp, onder leiding van DAGO. Deze leidraad vormt de basis voor toekomstige putontwerpen.


Nieuws uit de werkgroepen augustus 2020

 • De werkgroepen PA/PR en Gebouwde omgeving komen dit jaar nog drie keer bij elkaar.
 • De werkgroepen houden zich o.a. bezig met de gewijzigde Mijnbouwwet, duurzaamheid en RES'en.
 • Vanuit de werkgroepen wordt er de komende tijd gewerkt aan gecoördineerde inbreng voor de reactie op de gewijzigde Mijnbouwwet.
 • Nieuwe leden voor de werkgroep Gebouwde omgeving zijn van harte welkom! Binnen de werkgroep vindt kennisuitwisseling plaats over de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving met betrekking tot geothermie. Zo heeft de werkgroep actief gewerkt aan de consultatiereactie op de warmtewet en aan het berekenen van de duurzaamheid van geothermie waarvan in het najaar een rapportage komt. De komende periode gaat de werkgroep aan de slag met onderwerpen die zorgen voor versterking van aardwarmte in de gebouwde omgeving zoals de RESsen, maatschappelijk draagvlak en een betere business case. Wil je ook een bijdrage leveren aan deze werkgroep?
  Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Nieuws uit de werkgroepen juni 2020

 • De consultatie voor de Warmtewet 2.0. is open van 22 juni tot 8 augustus. SPG verzorgt de consultatie namens de sector (in afstemming met DAGO) via de werkgroepen. Meedoen aan de consultatie kan tot uiterlijk 7 augustus, stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Platform Geothermie werkt samen met de NVDE en EBN aan een analyse van geothermie in de RESsen. In juli is hier meer over bekend. Als je expertise wilt inbrengen, kan dit door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Vanuit de werkgroepen is er input geleverd voor de reactie op de Kamerbrief over de voortgang van geothermie.


Nieuws uit de werkgroepen mei 2020

De werkgroepen gebouwde omgeving, public affairs en de tijdelijke werkgroep duurzaamheid berekenen zijn meerdere keren online bij elkaar gekomen en hebben vooral schriftelijk gewerkt aan de consultatiereactie voor de SDE++ aan PBL, de SDE++ position paper en het voorbereiden van kamervragen voor de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.
De tijdelijke werkgroep duurzaamheid van geothermie berekenen heeft de rekentool van TNO met elkaar besproken en scenario’s doorgenomen. In de berekeningen worden emissies uit elkaar gehaald en kijken we naar de bron alleen en de bron in het warmtenet. Er is een consensus bereikt over de data van de bronberekeningen zoals reservoir, debiet, COP, draaiuren en vollasturen. Er wordt nu gewerkt aan een rapportage en communicatiemateriaal om de methode, het proces en de conclusies verder voor het voetlicht te brengen. 

Nieuws uit de werkgroepen april 2020

 • Een tijdelijke werkgroep ‘berekenen duurzaamheid van aardwarmte’ is aan de slag met de eerste data vanuit TNO, DAGO en Platform Geothermie om de mate van duurzaamheid te bereken en beter inzichtelijk te maken. Er wordt gekeken naar de duurzaamheid van de geothermiebron en van geothermie binnen het warmtesysteem. Op 28 april is de volgende bijeenkomst.
 • Voor het schriftelijk overleg van het overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over SDE ++ (de nieuwe regeling die open is van 29 september t/m 22 oktober 2020 en de SDE+ vervangt) bieden Platform Geothermie en DAGO namens de geothermiesector op 12 mei a.s. een position paper aan over de SDE++. In de werkgroepen Public Affairs, Gebouwde Omgeving en Financien van DAGO wordt input verzameld en de position paper samen gemaakt.
 • Politieke agenda in tijden van covid-19: Het kabinet heeft overzichten van spoedeisende wetsvoorstellen en implementatievoorstellen gepubliceerd. Hierin wordt onder andere ingegaan op welke voorstellen binnen twee maanden plenair in de Tweede Kamer behandeld zullen worden en welke voorstellen voor de zomer behandeld zullen worden. De wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) en de Warmtewet 2.0 staan niet op deze lijst en zullen dus na de zomer behandeld worden. De Warmtewet 2.0 consultatieronde vindt mogelijk nog plaats voor de zomervakantie. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Bekijk ook nieuws uit de werkgroepen - maart 2020