Creation: Free Design

Dutch Association Geothermal Operator

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) is de partner-organisaite van het Platform en behartigt de collectieve belangen van geothermie-operators in Nederland en levert een bijdrage aan de veiligheid en effectiviteit van geothermische energieopwekking. (website www.dago.nu, 12 november 2016)

Visie
Operators van geothermie installaties zijn innovatieve koplopers in Nederland. Binnen DAGO bundelen en delen zij hun ervaringen en kennis van geothermie op een open en gelijkwaardige wijze. Door deze bundeling en communicatie van ervaringen verbetert en versnelt DAGO de mogelijkheden in standaardiseringsbeleid, efficiëntie en de toegankelijkheid van de opgedane kennis. Kernwaarden samenwerken, integriteit, analyse van informatie en probleemstelling, beheersing en controle

Strategie
Door open samenwerking met beleidsmakers streeft DAGO er naar om risico's op professionele wijze zoveel mogelijk uit te sluiten in combinatie met maximalisatie van de rendementen, onderhoudsvriendelijk en met een lange levensduur.

Dit gebeurt door het volgende:

· Consultatie van beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders en andere belanghebbenden
· Opbouw van industriestandaarden, waarbij praktijkervaringen gebruikt worden
· Bundeling, vastlegging en communicatie van praktijkervaringen
· Generieke rapportages van leerpunten
· Inbreng van praktijkervaringen in onderzoeksprogramma's
· Kennisoverdracht en presentaties
· Samenwerken met Stichting Platform Geothermie, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron