Creation: Free Design

Geothermie: geluid en emissies

Een werkende geothermieinstallatie produceert enig geluid door de aanwezige pompen en (meestal) ontgassingsinstallaties. De Omgevinsgwet beschrijft de geluidsgrenzen in de verschillende omstandigheden en op de verschillende tijdstippen. De pompen worden daarom geïsoleerd en veelal in een apart gebouw(-tje) opgesteld. Emissies naar lucht of bodem zijn er in deze fase in principe niet.

Een werkende geothermieinstallatie produceert enig geluid door de aanwezige pompen en (meestal) ontgassingsinstallaties. De Omgevinsgwet beschrijft de geluidsgrenzen in de verschillende omstandigheden en op de verschillende tijdstippen. De pompen worden daarom geïsoleerd en veelal in een apart gebouw(-tje) opgesteld. Emissies naar lucht of bodem zijn er in deze fase in principe niet.

In de boorfase zijn er meer geluidsbronnen. Dezelfde regels zijn van kracht als tijdens de productiefase, zodat de boortorens veelal een geluidsomkasting in een of andere vorm krijgen. In voorkomende gevallen zijn onderdelen door dieselgeneratoren aangedreven. Meestal is echter sprake van elektrisch aangedreven apparatuur/ boortorens.

In de testfase of tijdens ongebruikelijke situaties in de poductiefase kan er tijdelijk sprake zijn van het affakkelen van vrijgekomen gassen.