Creation: Free Design

Elektriciteitsopwekking

Vanaf circa 90 °C komt ook de opwekking van elektriciteit met werkvloeistoffen als (iso)butaan of (iso)pentaan (de zogenaamde Organic Rankine Cycle) of een ammonia/water mengsel (Kalina Cycle) binnen bereik. Daarbij geldt dat dicht bij de ondergrens de elektrische efficiency om natuurkundige redenen klein is. (10% of lager)

Vanaf circa 90 °C komt ook de opwekking van elektriciteit met werkvloeistoffen als (iso)butaan of (iso)pentaan (de zogenaamde Organic Rankine Cycle) of een ammonia/water mengsel (Kalina Cycle) binnen bereik. Daarbij geldt dat dicht bij de ondergrens de elektrische efficiency om natuurkundige redenen klein is. (10% of lager)

De elektrische effciency stijgt naarmate de temperatuur toeneemt. Voor de termijn tot 2025 – en mogelijk verder - lijkt het aannemelijk, dat er in Nederland sprake zal zijn van een gecombineerde levering van elektriciteit en warmte. Immers, economisch zal het lastig zijn om uitsluitend op basis van de elektriciteit een sluitende business-case te krijgen. Ook in Duitsland en Frankrijk (en in mindere mate Italië) zijn de installaties gebaseerd op dit cogeneration-concept.

Nederland loopt op dit gebied achter. De eerste elektriciteit werd in 1905 opgewekt bij Lardarello in Italië en in Europa staat zo'n 1.000 MWe aan geo-centrales opgesteld. En wereldwijd circa 10.000 MWe. Bron: Bertani, Geothermal Power Generation, 2010

In 2011 is een Europees project gestart om elektriciteit uit geothermie te bevorderen. TNO is een van de partners. Lees meer hierover op www.geoelec.eu.