Creation: Free Design

Gebouwde omgeving

Naast glastuinbouw en industrie is de gebouwde omgeving de derde 'sector' waar verduurzaming van de energievoorziening middels geothermische warmte heel zinvol kan zijn. Naast bodemenergie (WKO), biomassa en besparing is geothermie op meerdere plaatsen een goede manier om 'van gas los' te komen.

Naast glastuinbouw en industrie is de gebouwde omgeving de derde 'sector' waar verduurzaming van de energievoorziening middels geothermische warmte heel zinvol kan zijn. Naast bodemenergie (WKO), biomassa en besparing is geothermie op meerdere plaatsen een goede manier om 'van gas los' te komen.

Geothermie is hierbij van de genoemde mogelijkheden wel de meest grootschalige en daardoor projectmatig lastigste. Meerdere steden en bedrijven onderzoeken momenteel hoe, behalve een goede boorlocatie en een goede warmteproductie, ook voldoende warmteafzet te realiseren is. Waar bevinden zich de woningen, apartementen en utiliteit ten opzichte van de bron, welke kosten brengen het transport- en distributienet met zich mee en wanneer kan de klant ook daadwerkelijk worden aangesloten (zodat er inkomsten zijn)? Deze en andere vragen komen ook aan bod in het handboek 'geothermie in de gebouwde omgeving'. Dit handboek is door het Platform in 2011 opgesteld en bevat (nog steeds) tal van nuttige suggesties en overzichten.

Hierbij is relevant dat voor bestaande stadsverwarmingssystemen vaak een aanvoertemperatuur van 100 graden of meer vereist is, met bijbehorende boringen van 4 kilometer of meer.