Creation: Free Design

Werkgroepen

Geothermie Nederland heeft een aantal thematische werkgroepen waar we voor en met de leden onderwerpen aankaarten en verder uitwerken, kennis uitwisselen en vergroten.
Sommige werkgroepen zijn van tijdelijke aard, anderen hebben een langere looptijd.

Een lijst van de huidige werkgroepen vind je onderstaand. Door de fusie tussen Platform Geothermie en DAGO zit er overlap tussen werkgroepen en dat willen we efficiënter gaan organiseren. Begin 2021 zal Geothermie Nederland de werkgroepen met de deelnemers evalueren en zullen we alle leden informeren over de mogelijkheden om aan te sluiten bij een of meer werkgroepen.

Heb je daarop vooruitlopend interesse in een actieve deelname in een van de werkgroepen of wil je er meer over weten? Neem contact op met de contactpersoon die bij betreffende werkgroep vermeld is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of tel. 088 030 7063.

werkgroepen

Netherlands Geothermal Partnership

De Nederlandse geothermiesector is voor een (klein) deel ook in het buitenland actief. De toenemende kennis van geothermieprojecten in eigen land kan wellicht ook in het buitenland zinvol ingezet worden. Enige gezamenlijk profilering in het buitenland ligt hierbij voor de hand. Na een inventarisatie (door IF Technology) is getracht om de meningen en wensen zo goed mogelijk in een beknopte notitie samen te vatten. Dit initiatief is vorm gegeven onder naam 'Netherlands Geothermal Partnership'. Het Platform Geothermie voert het secretariaat. Op dit moment leidt het NGP een slapend bestaan. 

Statuten en Huishoudelijk reglement

Geothermie Nederland heeft als vereniging statuten en een huishoudelijk reglement. Deze documenten dienen als basis voor het functioneren van de vereniging, en voor de verbinding tussen de leden en de vereniging.

Download Statuten Geothermie Nederland
Download Huishoudelijk reglement

Doelstellingen

Geothermie Nederland pakt de uitdagingen in de groeiende aardwarmtesector op. De vereniging zet zich in voor het investeringsklimaat voor geothermie: lobby voor passende wet- en regelgeving, een structurele verbetering van de business-case, een goede inpassing in warmtenetten en een vraaggestuurde kennis- en innovatieagenda. Geothermie Nederland zet zich in voor veilige geothermie door haar leden te ondersteunen bij het realiseren van veilige en verantwoorde projecten. En Geothermie Nederland brengt partijen bij elkaar door binnen de vereniging te bouwen aan een hecht netwerk en door intensief te communiceren met alle relevante partijen buiten de vereniging.

In onze factsheet is te lezen over de uitdagingen waar wij ons als brancheorganisatie mee bezig blijven houden en hoe wij hier invulling aan geven.

Voordelen lidmaatschap

 • Toegang tot een groot netwerk van bedrijven en experts in binnen- en buitenland.
 • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren onder meer over innovaties en wet- en regelgeving.
 • Aactief kennis en informatie uitwisselen, bijvoorbeeld binnen een van de vele werkgroepen.
 • Directe invloed op de ontwikkelingen in de sector.
 • Toegang tot veel relevantie (onderzoeks)informatie en op maat gemaakte industriestandaarden (zoals een zorgsysteem) en protocollen.
 • Ondersteuning bij communicatie met de omgeving.
 • Deelname aan diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten, ook voor collega's.


Word lid
van Geothermie Nederland

Contributie

Basiscontributie
De basiscontributie is € 2.000 per jaar. Dit betekent dat ieder lid in principe in deze categorie wordt ingedeeld, tenzij
• De onderneming operator is of;
• is voldaan aan criteria voor vermindering van contributie of;
• de onderneming zodanig in omvang is dat een hogere contributie gerechtvaardigd is.

De basiscontributie geldt ook voor verzekeraars, financiers/banken en financiële adviseurs. En voor overheidsorganisaties die zich als kennispartner kunnen aansluiten bij de vereniging.

 

Lees meer...

Contact

Geothermie Nederland

Gardens Business Centre New Babylon
Anna van Buerenplein 41
2595 DA Den Haag

tel: +31 88 030 7063
@: info(at)geothermie.nl

KvK-nummer 61039748
Bankrekening NL 76 RABO 01882492 06

 

 

 

 

 

Geschiedenis

Geothermie Nederland is in januari 2021 ontstaan door het samengaan van Platform Geothermie (2002) en DAGO (2014).
Op 10 en 11 december stemden de leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie in met het samengaan van beide organisaties in één brancheorganisatie.

Persbericht 14 december 2020 - Geothermie Nederland 1 januari 2021 van start
Leden stemmen vóór samengaan van DAGO en Platform Geothermie

Lees meer...

Bestuur

Het bestuur van Geothermie Nederland bestaat uit personen met kennis van de geothermie en binding met de vereniging.

De samenstelling op 1 april 2021 is als volgt

Hans Bolscher (voorzitter)
Radboud Vorage (Greenhouse GeoPower - secretaris)
Robert Kielstra (ECW - penningmeester)
Marco van Soerland (HVC)
Peter Odermatt (Hydreco Geomec)
Wart van Zonneveld (Floricultura)
Coen Leo (Panterra)
Frank Schoof

Bureau

Medewerkers van Geothermie Nederland:

Anouk Aal
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Danny van den Berg
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Carola van Kester
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Robert van der Lande
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Melanie Provoost
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Dio Verbiest
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Karin Weisenborn

Organisatie

Geothermie Nederland is de nieuwe brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders. Overheden verwelkomen we graag als Kennispartners. Lees meer over leden en kennispartners.

De leden gaan de uitdagingen in de geothermiesector gezamenlijk verder oppakken met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening én ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en leveren hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

Leden

Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders.

Kennispartners
Overheidsorganisaties worden aangemoedigd ‘kennispartner’ te worden. Zo kunnen ze uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat.
Lees meer over kennispartners (pdf)

Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap heeft vele voordelen:

 • Toegang tot een groot netwerk van bedrijven en experts in binnen- en buitenland.
 • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren onder meer over innovaties en wet- en regelgeving.
 • Actief kennis en informatie uitwisselen, bijvoorbeeld binnen een van de vele werkgroepen.
 • Directe invloed op de ontwikkelingen in de sector.
 • Toegang tot veel relevantie (onderzoeks)informatie en op maat gemaakte industriestandaarden (zoals een zorgsysteem) en protocollen.
 • Ondersteuning bij communicatie met de omgeving.
 • Deelname aan diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten, ook voor collega's.


Bekijk de leaflet Meerwaarde voor leden (pdf). Of de Engelstalige versie (pdf).


Leden / voormalig deelnemers Platform GeothermieDutch Association Geothermal Operator

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) is de partner-organisaite van het Platform en behartigt de collectieve belangen van geothermie-operators in Nederland en levert een bijdrage aan de veiligheid en effectiviteit van geothermische energieopwekking. (website www.dago.nu, 12 november 2016)

Visie
Operators van geothermie installaties zijn innovatieve koplopers in Nederland. Binnen DAGO bundelen en delen zij hun ervaringen en kennis van geothermie op een open en gelijkwaardige wijze. Door deze bundeling en communicatie van ervaringen verbetert en versnelt DAGO de mogelijkheden in standaardiseringsbeleid, efficiëntie en de toegankelijkheid van de opgedane kennis. Kernwaarden samenwerken, integriteit, analyse van informatie en probleemstelling, beheersing en controle

Strategie
Door open samenwerking met beleidsmakers streeft DAGO er naar om risico's op professionele wijze zoveel mogelijk uit te sluiten in combinatie met maximalisatie van de rendementen, onderhoudsvriendelijk en met een lange levensduur.

Dit gebeurt door het volgende:

· Consultatie van beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders en andere belanghebbenden
· Opbouw van industriestandaarden, waarbij praktijkervaringen gebruikt worden
· Bundeling, vastlegging en communicatie van praktijkervaringen
· Generieke rapportages van leerpunten
· Inbreng van praktijkervaringen in onderzoeksprogramma's
· Kennisoverdracht en presentaties
· Samenwerken met Stichting Platform Geothermie, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron

 

Voordelen lidmaatschap

Het Platform staat open voor alle organisaties - bedrijven en non-profit organisaties - met belangstelling en/of activiteiten op het gebied van geothermie. Door deel te nemen aan het Platform en de werkgroepen bent u betrokken bij de activiteiten en het beleid om geothermie in Nederland te bevorderen. Het Platform is mede opgericht op initiatief van de overheid en fungeert als klankbord voor de overheid op het terrein van diepe aardwarmte. Het Platform ondersteunt de op diepe aardwarmte gerichte initiatieven van deelnemers met haar netwerk, kennis en informatie, door contact te leggen tussen deelnemers onderling en door activiteiten om tot gezamenlijke uitvoering van projecten te komen. Deelnemers kunnen desgewenst een link naar de eigen website laten plaatsen. Het Platform organiseert minimaal twee maal per jaar een interne bijeenkomst en/of bedrijfsbezoek uitsluitend voor de deelnemers - naast de openbare congressen en workshops. Naar het overzicht van de deelnemers

Internationaal
Deelnemers aan het Platform zijn automatisch aangesloten bij IGA (International Geothermal Association) en hebben toegang tot het uitgebreide netwerk van IGA organisaties en de IGA informatiebronnen. Deelnemers ontvangen informatie over de activiteiten en nieuwsbrieven van EGEC (European Geothermal Energy Council).