Creation: Free Design

21 januari

Kennisagenda Aardwarmte

Zoetermeer
Tijdens de bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 21 januari 2020 staan presentaties van diverse afgeronde onderzoeken op de agenda. Verder staat het innovatieprogramma aardwarmte op de agenda, waarvoor onderzoeksvoorstellen worden gepresenteerd.

Lees meer...

23 januari

Congres Aardgasvrije wijken

Nieuwegein
Het eerste congres aardgasvrije wijken georganiseerd door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in NBC Nieuwegein. Er is ook een workshop over aquathermie en geothermie. Inschrijven kan via congresaardgasvrijewijken.nl.

29 januari

Expertmeeting Masterplan Aardwarmte

Bunnik
Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN organiseren op woensdag 29 januari in Bunnik een expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt ook bij aan het inhoudelijke programma.
Lees meer...

30 januari

EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen 2020

Barneveld
De vierde editie van het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen is op 30 januari 2020. Werkt u als ondernemer of gemeentehandhaver - nu of binnenkort - aan duurzame warmte, energiebesparing of de opwekking van duurzame energie? Dan kunt u zich in één middag laten bijpraten over alle actuele ontwikkelingen.

Lees meer...

30 januari

De ‘ecologie’ van het online debat over de energietransitie

Den Haag
ANNE (de broer van EMMA) organiseert op 30 januari vam 14.00 - 16.30 uur een sessie bij EMMA in Den Haag. Een groeiend aantal organisaties werkt in Nederland aan de energietransitie. Met elkaar dragen al die organisaties bij aan de inhoud en richting van het online debat over de energietransitie. De Universiteit Groningen (Mediastudies) deed onderzoek naar de 'ecologie' van dat online debat (op basis van de verwijzingen op corporate websites). Door de aandacht te richten op het netwerk van onderlinge (online) relaties en inhoudelijke clustering ontstaat een actueel beeld van meer en minder invloedrijke actoren en vraagstukken.

Lees meer...

4 en 5 febuari

Two days Geothermal Brussels events

Brussel
Dit tweedaagse congres wordt georganiseerd door EGEC, the European Geothermal Energy Council.
Lees meer

11 februari

Green Energy Day

Green Energy Day is de dag waarop de duurzame energie van dat jaar op is. Dit jaar valt Green Energy Day op 11 februari.

5 maart

Energieopslag & -distributie

Delft
De insteek van deze 5e editie van Energieopslag & -distributie is realisatie van de energietransitie vanuit decentraal niveau. Energieopslag & -distributie is het jaarlijkse netwerkevent voor de energie- en industriesector.

Lees meer

 

5 en 6 maart

GeoTHERM - expo & congress

Exhibition Center Offenburg, Duitsland

Het terugkerende evenement GeoTHERM vindt dit jaar voor de 14e keer plaats. GeoTHERM is met de combinatie van een beurs en congres uitgegroeid tot het grootste geothermie-event van de wereld, een mooi gelegenheid om vakgenoten uit onze buurlanden te ontmoeten.
Lees meer

17,18,19 maart

Duurzaam verwarmd beurs

Haarlemmermeer
Duurzaam verwamd is een vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken met meer dan 60 seminars en ruim 200 standhouders. Het is de plek voor vakmensen die meer willen weten over de nieuwste en relevante informatie over duurzame verwarming. Stichting Platform Geothermie (SPG) verzorgt op 18 maart een kort seminar over geothermie
Lees meer

27 april – 1 mei 2020

World Geothermal Congress

Reykjavik
The World Geothermal Congress attracks about 3000 delegates from Africa, Asia, Europe and the Americas. It’s a world congress for decision makers in the geothermal world. For more information and to subscribe, go to: wgc2020.com.

3-8 Mei 2020

Jaarcongres European Geosciences Union (EGU)

Wenen
The European Geosciences Union (EGU) organises it's Annual Meeting in Vienna (3-8 May 2020), titled 'Exploration, utilization and monitoring of conventional and unconventional geothermal resources'. Zie www.egu2020.eu.