Creation: Free Design

7 september - 12 oktober

Webinars 'How to Develop Underground Thermal Energy Storage (UTES) Projects?'

Online
Het Geothermica project HEATSTORE heeft gedurende 3,5 jaar de mogelijkheden van Underground Thermal Energy Storage (UTES) in Europa onderzocht. De resultaten worden in een zestal webinars in september/oktober 2021 gepresenteerd. Bezoek de Heatstore website voor meer informatie over het project en over het programma / registratie van de webinars. De webinars worden in het Engels gehouden.

 

21 september 2021

Internationaal geothermiecongres Geothermal Connect

Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden in het geothermisch vakgebied? Het Geothermie Connect Forum 2021 biedt voor alle geïnteresseerden een breed programma aan om u op de hoogte te brengen over toepassingen van geothermische energie. De sprekers zijn experts uit de geologie, energie, milieu, economie, overheden, onderzoek en industrie.

Lees meer...

27 september

ICO Aardwarmte Kennisevent – Hoe doen we het samen?

Online én op locatie (14.00 - 16.30 uur)
We hebben de mond vol over participatie bij aardwarmteprojecten. Desondanks zitten woningcorporaties en natuur- en milieuorganisaties amper aan tafel en zijn we best vaak onhandig richting bezorgde burgers. Hoe komt dit toch? Waarom vinden het zo cruciaal om belanghebbenden goed te betrekken terwijl allerlei groepen zich niet geïnformeerd en bovenal niet uitgenodigd voelen om mee te denken? Dit dilemma is onderwerp van de tweede kennisbijeenkomst van ICO Aardwarmte op 27 september a.s.
Zie voor meer informatie ico-aardwarmte.nl/actueel/activiteiten

28, 29 & 30 september 2021

Beurs Duurzaam Verwarmd

Expo Haarlemmermeer
Duurzaam Verwarmd is de grootste vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken in de Benelux. Naast een beursvloer vinden er diverse seminars plaats. Op 30 september van 11.15 - 11.35 uur verzorgt Geothermie Nederland de presntatie 'Geothermie in Nederland'
Zie voor informatie de website www.duurzaamverwarmd.nl.

12 oktober

Meet-up burgerberaden

Online (15.00 - 17.00 uur)
Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) organiseert een online bijeenkomst over burgerberaden waarbij o.a. het volgende aan bod komt: Op welke vraagstukken kun je burgerberaden inzetten? En hoe kan je dat het beste aanpakken?
Zie voor meer informatie www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

17 - 21 oktober 2022

European Geothermal Congress (EGC) 2022

Berlijn
Het congres EGC wordt om de 3 jaar georganiseerd door EGEC, de Europese vereniging die de geothermische sector vertegenwoordigt, en is het grootste evenement van de geothermiesector in Europa. Tot 31 augustus a.s. is het mogelijk om ‘papers’ in te dienen. Hiermee kunnen we als Nederlandse geothermiesector laten zien welke kennis en kunde we in huis hebben.
Zie voor meer informatie europeangeothermalcongress.eu

 

12 - 13 oktober

Cursus Geothermie

Online
PAO Techniek en Management (PAOTM) organiseert in het najaar een cursus Geothermie. Zie voor meer informatie www.paotm.nl

12, 13 en 14 oktober

Vakbeurs Energie

Brabanthallen 's Hertogenbosch
Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober 2021 vindt de 16de editie van Vakbeurs Energie plaats.Ruim 350 exposanten en partners zijn er te bezoeken - en honderden inhoudelijke sessies.
Zie www.vakbeursenergie.nl

logo vakbeurs energie datum 2021 250x68