Creation: Free Design

12 maart DAP 2019 symposium

Het symposium van dit jaar zal zich richten op de uitdagingen en kansen om stedelijke gebieden van geothermische energie te voorzien.

Het symposium is bedoeld om zowel technologische als beleidsmatige barrières te onderzoeken, en probeert nieuwe technieken te promoten die stedelijke geothermische energie mogelijk maken, en geothermische energie te laten concurreren binnen de huidige energiemarkt.

Tickets zijn nu verkrijgbaar.