Creation: Free Design

24 november

Symposium Bodem Breed

Zeist
Het Symposium Bodem Breed stond gepland voor donderdag 9 april a.s., maar wordt verzet naar 24 november 2020. Deze dag vinden diverse themasessies plaats. Eén van de thema's is 'Energie uit de bodem', waarbij de sessie 'Geothermie en Hoge Temperatuur Opslag (HTO): stap voor stap' ons o.a. leert hoe we de diepe ondergrond van een gemeente zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken voor geothermie. Eén van onze platform-deelnemers, IF Technology, levert een bijdrage aan deze sessie.

Gastheer dit jaar is de provincie Utrecht, de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, die de komende jaren intensief met elkaar samenwerken en invulling geven aan de uitdagingen die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt.

https://bodembreedsymposium.nl/