Creation: Free Design

Vier onderzoeken Kennisagenda Aardwarmte gereed

23 oktober 2016

Voor de Kennisagenda Aardwarmte zijn vier rapporten gereed gekomen.

  • 'Lozing van testwater bij geothermieprojecten' door IF Technology Een afwegingskader voor projecten die hiermee (in de boorfase of daarna) te maken hebben. 

Voor de Kennisagenda Aardwarmte zijn vier rapporten gereed gekomen.

  • 'Lozing van testwater bij geothermieprojecten' door IF Technology Een afwegingskader voor projecten die hiermee (in de boorfase of daarna) te maken hebben. DAGO en andere partijen gebruiken dit als input voor nadere afspraken/richtlijnen. Klik hier.
  • 'Well stimulation techniques for geothermal projects' door IF Technology. Dit rapport biedt een overzicht van mogelijke stimuleringstechnieken. Klik hier.
  • ''Definition of ESP-design' door Geofluid. Een analyse van ESP-problemen en een richtlijn voor de eisen aan en inbouw van ESP's. Klik hier.
  • 'Framework for Seismic Hazard Assessment' door IF Technology en Q-Con. Een analyse van mogelijke seismiciteit en de wijze om dit te minimaliseren en signaleren. De rapportage bestaat uit deel één (Nl samenvatting) en deel twee.

Meer informatie over de Kennisagenda op www.kasalsenergiebron.nl