Creation: Free Design

Pleidooi voor voortzetting geothermie-leerstoel

20 december 2016 
SPG heeft bij de TU Delft gepleit voor voorzetting van de leerstoel geothermie én het nut aangegeven van een onderzoeksdoublet ('DAP-doublet')...

 20 december 2016
Het Platform Geothermie heeft aan het College van Bestuur van de TU Delft een brief gestuurd met een krachtig pleidooi voor voorzetting van de leerstoel geothermie (de benoeming van de huidige hoogleraar, David Bruhn, loopt tot en met 2017) én het nut aangegeven van een onderzoeksdoublet ('DAP-doublet') op de campus. Lees hier de brief.