Creation: Free Design

Geopower Oudcamp legt boorterrein aan

13 juni
Het aardwarmteproject van Geopower Oudcamp (Maassluis) bevindt zich in de realisatiefase! De boorlocatie is aangelegd en in juni zal de boortoren opgebouwd gaan worden. Als de boortoren is opgebouwd volgend de twee boringen, waarna men de bovengrondse installaties en warmtenetwerk aanlegt. www.geopoweroudcamp.nl