Creation: Free Design

Nieuwe financieringsfaciliteit geopend (ETFF)

1 september 2017
Vanaf 1 augustus 2017 kan via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Met de ETFF stimuleert het ministerie van Economische Zaken ....

Vanaf 1 augustus 2017 kan via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Met de ETFF stimuleert het ministerie van Economische Zaken investeringen in 'nog niet volwassen' deelmarkten binnen de energietransitie zoals aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa.
BNG Bank is als eerste nationale promotionele bank in Nederland bereid om – in eerste instantie – EUR 100 miljoen aan achtergestelde ETFF leningen te verstrekken. Hiervoor kan dankzij het ministerie EUR 80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt. Meer info bij NIA en in het arikel van BNG.