Creation: Free Design

Geothermie in Sexbierum (Frl)

1 oktober 2017
Na negen jaar ontwikkeling achter de schermen lijkt de aardwarmtebron van glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in de komende twee jaar gerealiseerd te worden. Om deze reden...

Na negen jaar ontwikkeling achter de schermen lijkt de aardwarmtebron van glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in de komende twee jaar gerealiseerd te worden. Om deze reden zijn donderdag 14 september geïnteresseerde medewerkers en omwonenden van het bedrijf ingelicht over de huidige stand van zaken en de verwachting voor de komende tijd. De medewerkers en omwonenden kregen via een informatiebijeenkomst uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en zorgen te delen. Volgens de huidige planning wordt in het najaar van 2018 vier à zes maanden geboord wordt naar aardwarmte, waarna de bron begin 2019 operationeel moet zijn.Meer informatie op http://hartman-aardwarmte.nl/