Creation: Free Design

EBN en geothermiesector lanceren hoewerktaardwarmte.nl

 9 november 2017. - Wie alles wil weten over de verkenning, opsporing en winning van aardwarmte kan vanaf vandaag terecht op hoewerktaardwarmte.nl. De site is een initiatief van EBN, in samenwerking met de Stichting Platform Geothermie, DAGO en het Ministerie van EZK.

Wie alles wil weten over de verkenning, opsporing en winning van aardwarmte kan vanaf vandaag terecht op de website hoewerktaardwarmte.nl. De site is een initiatief van EBN (Energie Beheer Nederland), en is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Platform Geothermie, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De website is ontwikkeld om toegankelijke informatie te verstrekken voor iedereen die interesse heeft in aardwarmte (geothermie) of te maken krijgt met een aardwarmteproject in de eigen omgeving.

Nederlandse gemeentes, provincies en Rijk werken aan plannen om steden, regio’s en Nederland als geheel klimaatneutraal te maken in 2050. Hierover zijn tijdens de klimaatconferentie COP21 in Parijs (december 2015) afspraken gemaakt. De winning van aardwarmte uit de (diepe) ondergrond is daarbij een belangrijke bouwsteen, en de potentiële toepassing ervan raakt veel Nederlanders. Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN: “Het is van groot belang om transparant te communiceren over de procedures, de technieken, omgevingseffecten en risico’s. De betrokkenheid van belanghebbenden bij projecten in de ondergrond is essentieel, en het goed en transparant informeren van iedereen is daar onlosmakelijk aan verbonden. Daarom hebben we samen met de geothermiesector de website hoewerktaardwarmte.nl ontwikkeld.”