Creation: Free Design

Rathenau Instituut: grote behoefte aan voorlichting en dialoog over (ultra diepe) geothermie

13 december 2017.
Het Rathenau- Insituut constateert in een recente studie voor de provincie Noord-Brabant een grote behoefte aan voorlichting en dialoog over geothermie. Er zijn veel vragen, definities zijn de geïnterviewden niet helder en de verwachtingen zijn hooggespannen. Lees hier het volledige rapport, toepasselijk getiteld 'samen kennis aanboren'.

 13 december 2017.
Het Rathenau- Insituut constateert in een recente studie voor de provincie Noord-Brabant een grote behoefte aan voorlichting en dialoog over geothermie. Er zijn veel vragen, definities zijn de geïnterviewden niet helder en de verwachtingen zijn hooggespannen. Lees hier het volledige rapport, toepasselijk getiteld 'samen kennis aanboren'. Het Platform heeft input geleverd voor het rapport.

De samenstellers hebben in het rapport éérst de techniek et cetera van geothermie in algemene termen beschreven (jammer dat onze infographic nog niet klaar was...) en zich vervolgens gericht op de behoefte aan dialoog. Nie verbazend is dat de behoefte aan basisinformatie prominent bleek; dat is gelukkig nog steeds de stap die vooraf gaat aan het hebben van een mening of gedetailleerde vragen of bezwaren.

'Het doel van deze verkenning is om de mogelijkheid en wenselijkheid van een maatschappelijke dialoog over ultradiepe geothermie in kaart te brengen en de contouren te schetsen van de eerste stappen van zo’n dialoog. Dit rapport brengt in kaart wat de geïnterviewden verstaan onder ultradiepe geothermie, wat hun opvattingen zijn over ultradiepe geothermie, welke vragen zij erover hebben en hoe zij aankijken tegen een maatschappelijke dialoog over ultradiepe geothermie. Daarnaast schetst het rapport de stand van zaken: ervaringen met geothermie, kansen en risico’s van (ultra)diepe geothermie en bestaande regelgeving.

De volgende vragen staan centraal in deze stakeholderanalyse:
•  Wat is de stand van zaken van (ultra)diepe geothermie in termen van kansen, risico’s en regelgeving?
•  Wat verstaan de verschillende stakeholders onder ultradiepe geothermie?
•  Welke opvattingen hebben de verschillende stakeholders over ultradiepe geothermie?
•  Welke vragen hebben de verschillende stakeholders over ultradiepe geothermie?
•  Welke opvattingen hebben de verschillende stakeholders over een maatschappelijke dialoog over ultradiepe geothermie?'