Creation: Free Design

Pieter van der Heuvel beëindigt lidmaatschap RvToezicht

1 januari 2018
Pieter van den Heuvel (PanTerra) heeft in verband met zijn pensioenering ook zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht & Advies van het Platform beëindigd. Pieter's inbreng werd zeer gewaardeerd. Heel hartelijk bedankt!