Creation: Free Design

Onderzoek naar businessmodellen voor gasbedrijven in de geothermie

12 april 2018
Ben Dewever heeft een Msc-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van olie- en gasbedrijven in de geothermie. Waar zit voor hén het business-model?  De titel luidt dan ook: 'Exploration of viable geothermal energy business models for gas & oil (G&O) companies in the Netherlands'. (op te vragen via het Bureau)