Creation: Free Design

Masterplan Aardwarmte Nederland

Op 29 mei 2018 is het Masterplan Aardwarmte Nederland aangeboden aan Ed Nijpels, de coördinator van het Klimaatakkoord voor de SER. Het Masterplan is een inspanning van Geothermie Nederland (destijds DAGO en Platform Geothermie), EBN en Stichting Warmtenetwerk. Het Masterplan beschrijft een ambitie en bijbehorend actieplan voor aardwarmte, warmtenetten en de warmtevraag. 

masterplan

Op 29 mei 2018 is het Masterplan Aardwarmte Nederland aangeboden aan Ed Nijpels, de coördinator van het Klimaatakkoord voor de SER. Het Masterplan is een inspanning van DAGO, EBN, Stichting Warmtenetwerk en Platform Geothermie. Het Masterplan beschrijft een ambitie en bijbehorend actieplan voor aardwarmte, warmtenetten en de warmtevraag. 

De sectorpartijen beschrijven hoe we op een duurzame, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier en op basis van de productie van de huidige 3 petajoule Nederlandse aardwarmte per jaar, via 50 petajoule per jaar in 2030, meer dan 200 petajoule per jaar in 2050 kunnen produceren. Met als ondertitel 'Een brede basis voor een duurzame warmtevoorziening' is dit een doorkijk naar de toekomst en vormt een gemeenschappelijk startpunt waar we de komende jaren op een dynamische manier op willen voortbouwen.

Hier zijn zes routekaarten ontwikkeld die elke een inhoudelijk plan van aanpak per thema bespreken. Dit zijn: 

  1. Rendabele projecten
  2. Passende wet- en regelgeving, toezicht en beleid
  3. Veilige en effectieve operationele activiteiten 
  4. Robuust maatschappelijk draagvlak
  5. Innovatie
  6. Aansluiting op warmtenetten

 

In het Masterplan worden de routekaarten uitgebreid behandeld. Het Masterplan wordt ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Veel andere partijen waren betrokken via interviews en werksessies.