Creation: Free Design

Jaarlijkse deelnemersbijeenkomst Platform Geothermie geslaagd

08 juni 2018 

Op 08 juni 2018 is de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van Platform Geothermie gehouden in Utrecht. Met een goede opkomst startte de bijeenkomst met het voorstellen van Melanie Provoost, de nieuwe medewerker van het Platform.

08 juni 2018 

Op 08 juni 2018 is de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van Platform Geothermie gehouden in Utrecht. Met een goede opkomst startte de bijeenkomst met het voorstellen van Melanie Provoost, de nieuwe medewerker van het Platform. Melanie gaat zich als strategisch adviseur bezighouden met draagvlak, omgevingsmanagement, publieke acceptatie en communicatie over geothermie als duurzame warmteoptie. 

Tijdens de bijeenkomst is voornamelijk ingegaan op de veranderingen die gaan plaatsvinden de komende periode in het werkveld van geothermie zoals het Masterplan Aardwarmte in Nedderland  wat een gemeenschappelijk toekomstbeeld schetst en bijbehorende ambities. Deze ambities hebben zijn weerslag op de werkzaamheden van het Platform. Het Platform is nu al verdubbeld in werknemers (van 1 naar 2 personen) en wil in de toekomst nog meer mensen aantrekken om de werkzaamheden in goede banen te blijven leiden. Hierdoor verandert er ook het een en andere voor de contributie voor de deelnemers, deze gaat stijgen voor 2018 en 2019. 

Ook is het proces rondom de totstandkoming van het klimaatakkoord aan bod gekomen. Saskia Hagedoorn van Hydreco vertelde over haar ervaringen aan de sectortafel gebouwde omgeving, waar geothermie als onderwerp vertegenwoordigd is. Namens de geothermie sector zijn we aangesloten bij de werkgroep Meer Duurzame Warmte waar we een voorzet hebben ingediend over de rol van de geothermiesector bij duurzame warmte.

Voor de zomer wordt er een hoofdlijnenakkoord verwacht waarmee PBL aan de slag gaat voor doorberekeningen. In het najaar zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het hoofdlijnenakkoord en de doorberekeningen verder tot zich nemen en met een toekomstperspectief komen. Kijk voor meer informatie op de website van het klimaatakkoord.