Creation: Free Design

Geothermie op het VNG congres 2018

Op 26 en 27 juni hebben EBN en Platform Geothermie gezamenlijk tijdens het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) congres wethouders en burgemeesters geïnformeerd over geothermie. De stand over geothermie op de beursvloer werd goed bezocht. Op basis van de website www.hoewerktaardwarmte.nl staan er verschillende panelen met informatie en de video’s op de website kunnen bekeken worden.

Burgemeesters en wethouders hadden verschillende vragen rondom geothermie. Zo waren er veel vragen over de verschillen tussen aardwarmte en bodemenergie. Waarbij vaak nog wel de verwarring aanwezig was dat geothermie ook op particulier niveau plaats kan vinden. Ook waren er vragen over de potentie van geothermie in de gebouwde omgeving en de mogelijkheid die geothermie kan bieden voor verschillende gemeenten. Een belangrijk detail hierbij was ook het uitleggen van de noodzaak van het aanleggen van een warmtenet om de afzet van geothermie mogelijk te maken.

EBN en Platform Geothermie organiseerden in samenwerking met MSG Strategies een workshop waarin een spel werd gespeeld; het warmtespel. Tijdens de workshop gaan de ruim 50 aanwezigen ‘hun’ gemeente CO2-neutraal maken voor 2050. Er zijn vier prototype gemeente: een kleine met historische kern, een middelgrote met historische kern, een middelgrote met industrie, een grote met industrie en historische kern. Met behulp van isolatiemogelijkheden en warmtebronnen als geothermie, biomassa, warmtepompen en wkk in combinatie met een windmolenpark en een warmtenet kon er gestart worden. Tegen een bepaald budget per ronde en innovatiemogelijkheden kan er verduurzaamd worden. Dit alles terwijl er rekening gehouden wordt met de bezorgde burger. Het spel zorgde vooral voor bewustwording voor de enorme opgave waar gemeenten voor staan om te verduurzamen.

Voor meer informatie over de stand en over het warmtespel neem dan gerust contact met ons op.