Creation: Free Design

Nieuw warmtescenario gepubliceerd door Berenschot

Adviesbureau Berenschot heeft een nieuw CO2-reductiescenario berekend: het warmtescenario. In dit onderzoek keek men naar de mogelijkheden van geïntegreerde CO2-reductie door duurzame warmte en een mix van elektronen en moleculen.

"Eerder had Berenschot al twee uiterste scenario’s doorgerekend: een elektronenscenario en een moleculenscenario. In beide gaat de CO2-emissie in 2050 terug naar vrijwel nul. Dit derde scenario, het warmtescenario, doet dit ook, met meer integratie tussen de sectoren."

Lees het hele artikel en het onderzoek op de website van Berenschot.