Creation: Free Design

HVC krijgt opsporingsvergunning voor geothermie in Den Helder en Lelystad

Lees hier het persbericht van HVC wat 21 november is gepubliceerd en kijk op de site

Ministerie Economische Zaken en Klimaat verstrekt opsporingsvergunningen

HVC onderzoekt mogelijkheid voor geothermie in Den Helder en Lelystad

Geothermie is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Onlangs heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee opsporingsvergunningen voor geothermie aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeenten verkent HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Nederland aardgasvrij
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten in Nederland van het aardgas af omdat aardgas een fossiele brandstof is die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. We daarom over op een nieuwe manier van verwarmen, douchen en koken.

Onderzoek potentie aardwarmte
HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen benutten voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de gemeenten Lelystad en Den Helder aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad. 

Wat gaat er gebeuren?
In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is beschikbaar en gaat HVC gebruiken.  In Den Helder wordt momenteel al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron. Samen met de gemeente Den Helder maakt HVC maakt deel uit van een consortium van 7 partijen om dit te bewerkstelligen. In Lelystad zijn al meerdere warmtenetten van verschillende exploitanten. De gemeente kan met aardwarmte de warmtetransitie in Lelystad verder vormgeven en versnellen. Marco van Soerland (manager Lokale warmte HVC): “Het ontvangen van de opsporingsvergunning is een mooie stap in dit proces.  Gemeenten zoals Lelystad en Den Helder erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeenten  een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond, publiek geborgd. Met deze vergunning hebben gemeenten en HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”

Aardwarmte en HVC
Momenteel neemt HVC deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. HVC heeft inmiddels de nodige kennis in huis, denk daarbij aan geologen, operationele medewerkers, maar ook mensen met jarenlange ervaring met het ontwerpen en het realiseren van putten in geothermie-, olie- en gassector. HVC gaat er vanuit dat de komende 5 jaar bij de aangesloten gemeenten een grote verduurzamingslag gerealiseerd kan worden met de ontwikkeling van aardwarmte voor woningen en bedrijven. 

Al geruime tijd levert HVC warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen zoals aardwarmte en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten dan Alkmaar en Dordrecht. Onlangs heeft HVC ook een opsporingsvergunning voor aardwarmte in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk toegekend gekregen.

Over HVC
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen en particulieren (HVC KringloopEnergie). Verder ondersteunt HVC gemeenten om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie en geothermie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind. Meer informatie over HVC: www.hvcgroep.nl