Creation: Free Design

Korte terugblik 2018 & vooruitblik naar 2019

In 2018 heeft de geothermie in Nederland zich weer verder ontwikkeld. In februari werd duidelijk dat we in 2019 gastheerland zullen zijn van het European Geothermal Congress, mede als blijk van waardering voor de groei van geothermie in ons land. Verder is in mei 2018 het Masterplan Aardwarmte verschenen, en zijn dit jaar vier geothermieprojecten geïnitieerd, meer dan ooit! De toegenomen belangstelling voor geothermie vanuit de gebouwde omgeving is goed merkbaar geweest in het grote aantal verzoeken voor lezingen, deelname aan conferenties et cetera.

Door de verhoging van de bijdrage van de deelnemers en een bijdrage vanuit het Rijk is SPG is staat geweest een tweetal medewerkers aan te trekken om verder te professionaliseren. Een trend die we willen voortzetten… De mogelijke grote uitbreiding van de sector vraagt immers om goede voorlichting en vertegenwoordiging door onder andere SPG. Ook de verdere groei van DAGO en betrokkenheid van EBN en Warmtenetwerk zijn belangrijk in dit verband. Verder is de rechtstreekse deelname aan de gesprekken rondom het Klimaatakkoord een positief teken.

Toch is er reden tot zorg. Niet in de laatste plaats vanwege de gebeurtenissen in Limburg waar twee projecten stil liggen. Verder werkt de nog immer voortdurende onduidelijkheid over de rol van EBN vertraging en misverstanden in de hand. Ook de (nog immer niet goed ter hand genomen) aanpassing van de Mijnbouwwet, de verbetering van de SDE+/financiële ondersteuning en de innovatiebevordering behoeven een snelle en krachtige verbetering.
SPG zal zich ook in 2019 voor deze en gerelateerde onderwerpen blijven inzetten. We doen dat met de genoemde partners en zien uit naar samenwerking met u, als geïnteresseerde of betrokkene bij de ontwikkeling van deze duurzame vorm van energie.

Namens bestuur en medewerkers wens ik u dan ook fijne feestdagen en een voorspoedig geothermisch jaar!

Frank Schoof
voorzitter