Creation: Free Design

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend in de regio IJmondgemeenten. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Onderzoek potentie aardwarmte
HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen benutten voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de IJmond gemeenten aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

Lees hier het hele persbericht op de website van HVC