Creation: Free Design

Opsporingsvergunning voor HVC in Drechtsteden

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond in de Drechtsteden geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Wat gaat er gebeuren?
In Nederland hebben we veel kennis over de (diepe) ondergrond doordat er in het verleden voor de olie- en gaswinning al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan. Al deze informatie is beschikbaar en gebruiken de geologen van HVC bij hun speurtocht naar aardwarmte in de Drechtsteden. Ze gaan onderzoeken of er warm water in de grond zit, hoeveel dit is en hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen winnen voor het verwarmen van huizen en bedrijven in de regio. HVC heeft de opsporingsvergunning in overleg met de gemeenten in de Drechtsteden aangevraagd.

Lees het hele persbericht van HVC op www.hvcgroep.nl