Creation: Free Design

Toename Geothermie in 2018


Infographic Geothermie in 2018In 2018 groeide de hoeveelheid gewonnen aardwarmte met 19,5%. Dit blijkt uit de productiecijfers verzameld door branchevereniging DAGO.

Er werd afgelopen jaar 3,6 PJ (petajoule) aan aardwarmte geproduceerd, wat een besparing van ongeveer 102 miljoen m3 aardgas oplevert. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 82 duizend woningen. De toename in geothermische warmte is mede te danken aan vijf nieuwe geothermie-installaties uit 2018. Totaal zijn er nu 20 installaties in Nederland waarvan er 18 in productie zijn.

De interesse in aardwarmte als duurzame energiebron neemt toe. Op dit moment wordt geothermie alleen nog toegepast in de glastuinbouw, waarbinnen naar schatting 4,5% van de warmte uit geothermie komt.
De geothermiesector werkt hard aan opschaling en verbetering om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Belangrijk hierbij is dat regelgeving op orde komt en warmtenetten worden aangelegd. Hierdoor zal geothermie snel een groter deel van de warmtevoorziening kunnen innemen. Landelijk kan dat een productie van 50 PJ in 2030 betekenen.