Creation: Free Design

symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’

Stichting Platform Geothermie, Energie Beheer Nederland en Geologische Dienst Nederland van TNO nodigen u van harte uit voor het symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’ op vrijdag 22 maart bij TNO in Utrecht.

Om het aardwarmte deel in de Regionale Energiestrategieën vorm te kunnen geven is het van belang te kunnen putten uit een gedegen kennis en expertise netwerk. Dit symposium biedt u de kans om zo een netwerk op te bouwen en uit te breiden met de belangrijkste overheidsinstanties en sectorpartijen die u kunnen helpen bij vragen over aardwarmte. Er wordt daarnaast ingegaan op aardwarmte binnen het warmtenet, “waar moet u aan denken bij een aardwarmte project”, het vergunningsproces, en veiligheid.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over het programma en aanmelden volgt. Deelname is kosteloos.
Locatie: Geologische Dienst Nederland, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht
Tijd: 11.00 - 18.00 uur

Voor wie: gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en netbeheerders.