Creation: Free Design

Kamerbrief over EBN geeft deels duidelijkheid voor geothermie

Donderdag verscheen de kamerbrief die de deelname van EBN in geothermie aankondigt. Stichting Platform Geothermie (SPG) waardeert de langverwachte brief en de duidelijkheid die op bepaalde punten gegeven is en ziet andere belangrijke vragen nog onbeantwoord blijven.

Met de deelname van Energie Beheer Nederland (EBN) wil de overheid de snelle en verantwoorde groei van de geothermiesector stimuleren. Zij ziet geothermie als duurzaam alternatief voor de warmtelevering in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en lichte industrie. Er is nu helderheid over de risicodragende deelname van 20 tot 40 procent door EBN bij nieuwe geothermieprojecten. In 2020 kan hiervoor de Mijnbouwwet zijn aangepast, en daarom is de komende tijd deelname door EBN nog op vraag vanuit het geothermiebedrijf.

Twee belangrijke voorwaarden hebben nadere invulling nodig

Financiële ondersteuning
Extra financiële ondersteuning voor geothermieprojecten blijft volgens SPG voorlopig nodig om projecten rendabel te maken. EBN wil immers ook een (marktconform) rendement, zodat de financiële haalbaarheid van projecten door de deelname in eerste instantie niet verbetert. Een passende SDE+ subsidie voor projecten in de gebouwde omgeving en met een geringe afzet blijft daarom topprioriteit voor de haalbaarheid. Zo mag de verbreding van de SDE+, bijvoorbeeld om projecten als CO2-opslag en energiebesparing te kunnen stimuleren, niet ten koste gaan van de budgetten voor geothermieontwikkeling.

Afzetmarkt duurzame warmte
De ontwikkeling van de vraag naar duurzame warmte en de bijbehorende ontwikkeling van warmtenetten verloopt te traag voor het behalen van de gestelde klimaatdoelen. Het aansluiten van voldoende woningen op een warmtenet is een langdurig traject. Dat traject met de bijbehorende dialoog met de bewoners moet in veel gemeenten nog worden opgestart. SPG roept de overheid daarom op om niet alleen het aanbod van duurzame warmte te helpen ontwikkelen, maar ook de vraagontwikkeling krachtig te stimuleren.

SPG geeft met dit bericht een eerste reactie. Na consultatie van onze deelnemers komen we met een verdere inhoudelijke reactie.