Creation: Free Design

Klimaatakkoord biedt ruimte aan geothermie

Vandaag presenteerde het kabinet het langverwachte Klimaatakkoord. Daarin zijn de alternatieve energiebronnen afgewogen en doorgerekend, waaronder aardwarmte (geothermie). 

Een positieve stap voorwaarts voor de terugdringing van de CO2-uitstoot. Voor de geothermiesector is een realistische plek in de energietransitie gereserveerd om steeds meer te kunnen bijdragen aan een duurzame warmtevoorziening. Hiervoor is onder andere een toename van warmtenetten noodzakelijk.

We vinden het een goede ontwikkeling dat de overheid aan de slag gaat met het in orde maken van de marktordening en de kosten voor warmte die consumenten gaan betalen. Daarnaast benoemt het Klimaatakkoord enkele stimuleringsmiddelen voor de geothermiesector.
“De Rijksoverheid intensiveert de inzet op geothermie gericht op het wegnemen van knelpunten in de wet- en regelgeving en door uitvoering van een missiegedreven kennis en innovatieprogramma gericht op risicobeheersing in de exploitatiefase, professionalisering van de sector, bevordering van standaardisatie, kennis van de ondergrond (seismiek) en een kostenreductie van 50 %. Ook handhaaft de Rijksoverheid de RNES garantieregeling en de SDE+-regeling voor deze techniek.”* 

Voor de verdere verduurzaming van glastuinbouw en de gebouwde omgeving is aardwarmte een belangrijk element. Groei van de geothermiesector in de breedste zin vereist inspanning op meerdere terreinen. Wij ondersteunen daarom de inspanningen voor het aanpassen van regelgeving, innovatie en kostenreductie. Het Klimaatakkoord biedt daarvoor de nodige handvatten, maar in de uitwerking moet de realiseerbaarheid blijken. De sector sluit daarom ook graag aan bij de diverse uitvoeringsoverleggen van het Klimaatakkoord. 

 

 *Klimaatakkoord juni 2019 - p.151, ff.

  Lees hier de Q&A Wat is Geothermie