Creation: Free Design

Seminar Ultradiepe Geothermie op dinsdag 1 oktober

Op dinsdag 1 oktober vindt van 13 tot 18 uur in Tivoli Utrecht het jaarlijkse seminar plaats over de Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG). Graag nodigen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Stichting Platform Geothermie, TNO en EBN alle geïnteresseerden uit voor dit seminar om de laatste stand van zaken te horen over de ontwikkelingen binnen de Green Deal Ultradiepe Geothermie.

 

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin een update wordt gegeven van de Green Deal. Wat is de status van de consortia die op 6 verschillende locaties in Nederland ultradiepe geothermie verkennen? Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertelt over het beleid en de ontwikkeling van UDG, er is aandacht voor de kansen en risico’s bij het verdere onderzoek naar UDG en ruimte voor inspiratie vanuit ultradiepe geothermie projecten in het buitenland.

Break out
In meerdere break-out sessies wordt ingegaan op de bovengrondse hoge warmtevraag van (lichte) industrie en hoe de ontwikkeling van UDG hier een rol in zou kunnen gaan spelen. Er is een geologische sessie over de interpretatie van oude(re) data van de diepe ondergrond en onderzoeken die hebben plaatsgevonden over de ontwikkeling van UDG. In de break-out sessies is ook aandacht voor andere factoren die van belang zijn bij vervolgstappen in de zes Green Deal consortia.
Uiteraard is er op het seminar voldoende tijd om bij te praten, voorafgaand, tijdens en na de bijeenkomst.