Creation: Free Design

Deelnemersbijeenkomst Platform Geothermie bij OICW

Op 27 september 2019 hield het Platform Geothermie een deelnemersbijeenkomst in het Open Innovatie Centrum voor Well Technologie te Rijswijk. 

OICW 2709

Nadat dit centrum jarenlang een prominente plaats heeft gehad binnen de Shell laboratoria in Rijswijk, is deze faciliteit sinds begin 2019 onderdeel van TNO. De unit ECN part of TNO probeert het centrum met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rijswijk en Energie Beheer Nederland in de komende twee jaar om te vormen tot een innovatiecentrum voor puttechnologie, in het bijzonder ter ondersteuning van de ontwikkeling van geothermie.

Na een kort welkom werd ingegaan op de verwachte bijdrage die dit centrum aan de innovatie van de geothermiesector kan brengen. Dit betreft de totale levensloop van een put (van  boren tot completeren en van produceren tot abandonneren). Benadrukt werd dat dit centrum een open karakter heeft waar ook andere partijen dan TNO van harte welkom zijn.

Aansluitend werd ruim de tijd genomen voor een rondleiding door het centrum. Hierbij werden de drie hallen met meetopstellingen bezocht maar kwamen ook de Rig, de Donau flow-loop en de pomp-kelder aan bod. Met de 400T pers werd de door Shell in het verleden ontwikkelde techniek voor expansie van stalen casings gedemonstreerd.

De middag werd afgesloten met een borrel waar volop werd nagepraat over de mogelijkheden die het centrum de geothermie sector biedt. Ook de problematiek rondom de financieringsmogelijkheden van de voor de geothermie zo noodzakelijke technologische ontwikkelingen kwam nadrukkelijk aan de orde.

Jan Brouwer - TNO