Creation: Free Design

Lijnenplan en planning seismisch onderzoek SCAN bekend

planning en lijnenplan scanEBN heeft de planning tm 2021 bekend gemaakt van het seismisch onderzoek voor SCAN. De locaties waar dit onderzoek verder plaats gaat vinden zijn nu vastgelegd in een lijnenplan.

Het SCAN-programma heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse ondergrond ten behoeve van aardwarmtewinning in gebieden waar momenteel nog te weinig gegevens beschikbaar zijn. Een van de manieren om dit doel te bereiken is  het uitvoeren van seismisch onderzoek in het veld. Kijk voor de meest actuele planning op https://scanaardwarmte.nl/waar-doen-we-onderzoek/.