Creation: Free Design

Stand van zaken Green Deal Ultradiepe Geothermie

UDG seminarOp 1 oktober 2019 was het tweede seminar over de voortgang van de Green Deal Ultradiepe Geothermie. Inmiddels zijn zeven van de twaalf onderzoeken afgerond. In de zes consortia die ultradiepe geothermie in de praktijk onderzoeken is meer kennis en ervaring opgedaan. Lees op de website van EBN de laatste stand van zaken en vervolgstappen van deze Green Deal. https://www.ebn.nl/update-green-deal-udg-ontwikkeling-ultradiepe-geothermie/

Sinds eind oktober is de Leidraad Transitievisie Warmte beschikbaar voor alle gemeenten. Eind 2021 stellen gemeenten de transitievisie warmte vast. Betrouwbare data zijn daarbij erg belangrijk. Gemeenten kunnen daarvoor gebruikmaken van de Leidraad. https://expertisecentrumwarmte.nl/nieuws/1479184.aspx?t=Vanaf+30+oktober+Leidraad+voor+iedereen+beschikbaar