Creation: Free Design

Consultatieverslag gereed voor mijnbouwwet

Het consultatieverslag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de mijnbouwwet is gereed. Platform Geothermie heeft hiervoor actief punten aangeleverd in het voorjaar.

In totaal zijn 23 reacties op dit wetsvoorstel ingediend, waarvan 19 openbare. De onderwerpen die in de consultatie worden besproken gaan over de verhouding tussen de vergunninghouder en de uitvoerder, de play-benadering met mogelijkheid van herhaalpotentieel, de overlegverplichting bij een concurrerende aanvraag en de verplichte deelname van EBN. Punten die SPG heeft ingebracht komen terug en zullen de komende periode nog aandacht vergen om goed in de wet te borgen. De komende periode verwacht het platform geothermie nog consultaties met de sector om de mijnbouwwet verder aan te scherpen voor geothermie. 

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 19 november is nogmaals aangekaart waarom het afgeven van vergunning voor geothermie zo lang.