Creation: Free Design

Aardwarmte katern in VNG-magazine december 2019

In samenwerking met DAGO, Stichting Warmtenetwerk, EBN en Stichting Platform Geothermie is voor het VNG-magazine een 4 pagina tellend katern ontwikkeld over aardwarmte. Alle lokale bestuurders, hoofden en directeuren en andere gemeenteambtenaren in Nederland ontvangen het VNG-magazine. Het aardwarmte katern staat in het midden van het december nummer.