Creation: Free Design

Uitnodiging: Expertmeeting Masterplan Aardwarmte op 29 januari

Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN organiseren op woensdag 29 januari bij het BOVAGhuis in Bunnik van 13.00 - 17.00 uur een expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte. Je wordt bijgepraat over de stand van zaken van het Masterplan Aardwarmte en er zijn 2 werksessies van ieder een uur. De zes thema’s uit het Masterplan staan hierbij centraal. De sessies worden verzorgd door alle partners van het Masterplan. Daarnaast verzorgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een sessie waarin zij vertellen over de de stand van zaken, wetten en het landelijk beleid voor geothermie.

Op de expertmeeting zijn er 2 werksessies van ieder een uur. De zes thema’s uit het Masterplan staan centraal in de werksessies. Bekijk het programma.

Op de bijeenkomst worden de deelnemers meegenomen in afgeronde en lopende activiteiten uit het Masterplan Aardwarmte. En het is een werksessie waarin de denkkracht van experts worden ingezet om de activiteiten en doelen uit het masterplan verder te brengen. Met als doel bij te praten over sectorprioriteiten en actieve inbreng te geven voor versnelling en versterking van de geothermiesector in 2020.

Aanmelden is inmiddels niet meer mogelijk, alle beschikbare plekken zijn vergeven.