Creation: Free Design

Partijen in warmteketen gaan samenwerken voor betaalbare, duurzame warmte

Het nieuwe warmtecollectief ‘WarmingUP’ heeft subsidie ontvangen en wil innovaties in de warmtevoorziening versnellen. Het collectief bestaat uit een grote groep bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die als voornaamste doel hebben het ontwikkelen van collectieve warmtesystemen die duurzaam en betaalbaar zijn.

Collectief werkt aan versnelling innovaties in warmteketen
Als onderdeel van het Klimaatakkoord wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij gemaakt. Warmtenetten zijn daarbij één van de oplossingen. Uitdaging daarbij is om in de bestaande bouw op een kosteneffectieve manier, duurzame warmte te leveren. Verder is een versnelling van het realisatietempo nodig, gezien de grote opgave waar Nederland voor staat. Een consortium van partijen die actief zijn in de hele keten, van warmtebron tot klant, is hiervoor een samenwerking aangegaan.

Subsidie
Het nieuwe innovatief duurzaam warmtecollectief WarmingUP heeft onlangs van RVO 9,3 miljoen euro subsidie ontvangen in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP). Met een investering van 9,5 miljoen euro door de samenwerkingspartners zelf komt het totaal aan beschikbare financiële middelen op 18,8 miljoen euro.

Samenwerking
In de integrale warmteketen, van bron tot klant, werken verschillende partijen. Om de hele warmtevoorziening efficiënter te ontwerpen, aan te leggen en te beheren zijn systeem- en procesinnovaties noodzakelijk. Het warmtecollectief WarmingUP is opgericht om deze innovaties in samenhang en in hoger tempo te ontwikkelen.

 

Deelnemers

Warmtebedrijven

Eneco, Ennatuurlijk, HVC, SVP en Vattenfall

Netbedrijven

Capturam, Enpuls, Firan/Alliander en NetVerder

Partijen in de watersector

Rijkswaterstaat, STOWA en Unie van Waterschappen

Partijen in bodem en ondergrond

BodemenergieNL, EBN, Engie, Huisman en Shell

Gemeenten en regio’s

Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht, en regio Holland-Rijnland

Provincies

Limburg en Zuid-Holland

Onderzoeksorganisaties

Deltares, Erasmus Universiteit Rotterdam, KWR Water Research, Saxion Hogescholen, TNO (penvoerder), TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Utrecht

Overige deelnemers

De Efteling, Adviesbureau Greenvis, Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt en living lab The Green Village.

Doel
WarmingUP, onder leiding van TNO, wil als collectief vraagstukken over kostenreductie en verduurzaming integraal aanpakken en oplossingen daarvoor ontwikkelen die op vele locaties toepasbaar zijn.

Het belangrijkste doel van WarmingUP is de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Het betekent bijvoorbeeld dat met nieuwe kennis duurzame warmtebronnen met verschillende niveaus van temperatuur en volumes slim gecombineerd kunnen worden. Ook kennisontwikkeling voor het realiseren van grootschalige warmteopslagsystemen en het integreren daarvan in warmtenetten is een beoogd resultaat. Onderzocht wordt bijvoorbeeld waar en tegen welke kosten warmte gewonnen kan worden via aquathermie of geothermie. Tot slot richt het samenwerkingsverband zich op de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen én nieuwe werkwijzen om maatschappelijk draagvlak te realiseren.

Innovatieplan duurzame warmte
Om het doel te bereiken is een innovatieplan opgesteld dat bestaat uit 32 projecten, gegroepeerd in zes inhoudelijke, samenhangende thema’s, met focus op:

  • Ontwerp en aansturing van warmtenetten, systeemintegratie en cascadering (thema 1) resp. methoden voor aanleg van deze netten (thema 2) en vraagsturing (thema 6);
  • Duurzame bronnen en seizoenopslag – aquathermie (thema 3), geothermie (thema 4) en warmteopslag (thema 5);
  • Sociaal-maatschappelijke inpassing van collectieve warmtesystemen (thema 6).

De opschaling, kostenreductie en verduurzaming van collectieve warmtesystemen vereist een nieuwe manier van denken over de warmtevoorziening. In de looptijd van 3 jaar legt dit innovatieplan het fundament voor het realiseren van de ambities voor verduurzaming van de warmtevoorziening in gebouwde omgeving.

Vragen of meer informatie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., programmadirecteur van TNO is woordvoerder.